Új jelszó kérése

Vásárlási feltételek

1. Bevezetés

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a [www.tortawebshop.unas.hu] weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit. A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

2. A Szolgáltató

Név: [Piazza D.F Kft]

Székhely: [Budapest, 1094 Ferenc tér 11.]

Levelezési cím: [Budapest, 1094 Ferenc tér 11.]

Üzlethelyiség címe: [Budapest, 1094 Ferenc tér 11.]

Képviselő neve: [Pestalics Béláné]

Cégjegyzékszám: 

Bejegyző Bíróság neve: [Fővárosi Cégbíróság]

Adószám: [13777858-2-43]

Közösségi adószám: !

Számlavezető pénzintézet: K & H Bank

Számlaszám 

IBAN számlaszám: !

E-mail cím: [cafefrancesco@gmail.com]

Telefonszám: [06-1-2161159]

Fax: [nincs]

3. A honlapon folytatott tevékenység

Honlapunk torták, cukrásztermékek, cukrászati kiegészítők, cukrászati dekorációs kiegészítők értékesítésével foglalkozik.

4. Felhasználási feltételek

4.1. Felelősség

A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért és hogy a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

4.2. Szerzői jogok

A honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, stb...) szerzői jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilo

5. A honlapon történő vásárlás

5.1. Megrendelés folyamata

A honlap termékbemutatási, és online megrendelési lehetőséget biztosít a Felhasználók számára. A honlapon a Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet. A termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg. Az Akciós termékek kategóriában az áruházban kapható összes akciós termék megtalálható. Minden terméknél külön-külön szerepel az akció kezdeti és lejárati dátuma, vagy a kezdeti dátum és a készlet erejéig megjelölés. A Többet olcsóbban menüpont alatt találja azokat a termékeket, amelyekre az áruház több darab rendelése esetén mennyiségi kedvezményt biztosít. Az Újdonságok menüpontban találhatók a honlap kínálatában újonnan megjelenő termékek.

A kategória nevére kattintva a benne szerelő termékek listája látható. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek felett és alatt lévő számok segítségével lehet lapozni. A termék listáról a részletes termék oldal a termék nevére klikkelve érhető el, itt tájékozódhat a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról.

A honlapon lehetőség van kulcsszó alapján terméket keresni. A keresési feltételeknek megfelelő termék találatok a kategóriákhoz hasonlóan listaszerűen jelennek meg.

A választott termék a kosár gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett a szükséges darabszám beállítható. A Felhasználó a kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. A Kosár ürítése gomb segítségével lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. A Felhasználó a Megrendelés gombra klikkelve folytathatja a vásárlási folyamatot. Második lépésként lehetőség van belépésre, regisztrációra, valamint regisztráció nélküli vásárlásra.

A regisztráció, és a regisztráció nélküli vásárlás esetén az alábbi adatokat kell a Felhasználónak megadnia: e-mail cím, név, telefonszám, számlázási cím, valamint ha ettől eltérő a szállítási cím. Regisztrációhoz az előbbi adatokon felül egy jelszó megadása is szükséges. A sikeres regisztrációról a Felhasználó e-mailben, és a honlapon tájékozódhat. A Felhasználó a regisztrációjának törlését e-mailben kérheti a Szolgáltatótól, ez esetben új vásárláshoz újra kell regisztrálnia. A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Felhasználó felelős. A Felhasználó felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt. Elfelejtett jelszó esetén a honlapon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre. Amennyiben a Felhasználó korábban regisztrált a honlapon, a megrendelési folyamat az e-mail címének és jelszavának megadásával folytatható.

A megrendelés következő lépéseként a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési és szállítási módot. A Felhasználó egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket, azok mennyiségét. Adatbeviteli hibák esetén a ceruza ikon segítségével javíthat a megadott adatokon. Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a Megrendelés elküldése gomb segítségével véglegesítheti rendelését. Erről a honlapon, illetve e-mailben kap megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt a Szolgáltató felé.

Megrendelési szándéktól függetlenül a Felhasználó a belépést a Vásárló Belépés ablak, vagy a Belépés menüpont segítségével végezheti el. Belépés után megjelenik egy Adatok módosítása menüpont, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani, valamint a leadott megrendelésének adatait, és állapotát követheti nyomon. Regisztráció nélkül is vanlehetőség az áruházban vásárolni.

Egyebek: Nem kell e jelentkezni az árak megtekintéséhez, a termékek kosárba helyezéséhez. Bankkártyás fizetési lehetőség van az áruházban illetve a helyszíni átvétel kapcsán lehetőség van az árut átvételkor készpénzben vagy erzsébet utalvánnyal is kiegyenliíteni. Ezt jelezni kell a fizetési módoknál illetve/ vagy a megjegyzéseknél a szogáltató felé.

5.2. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Szolgáltató a Felhasználót 48 órán belül tájékoztatja a visszaigazolásról. Ha a Felhasználó nem kapja ezt meg 48 órán belül a visszaigazolást, úgy a Felhasználó mentesül ajánlati kötöttsége alól, a megrendelt termékeket nem köteles átvenni.

A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termék(ek) nevét, árát, a választott fizetési és szállítási módokat, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.

5.3. A szerződés létrejötte

A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A szerződés az automatikus visszaigazolás megérkezésével jön létre. 

A Szolgáltató az automata visszaigazoló e-mailen felül küld a Felhasználó részére egy második e-mailt (külön elfogadó e-mail) 48 órán belül, amellyel a Felhasználó ajánlatát elfogadja, és így a szerződés az ajánlat Szolgáltató általi elfogadásáról szóló külön e-mail megérkezésekor jön létre és nem a megrendelés automatikus visszaigazolásáról szóló e-mail 48 órán belüli megérkezésével.

5.4. A szerződés iktatása

A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.

A Szolgáltató aláveti e magát bármilyen magatartási kódex rendelkezéseinek és amennyiben igen, akkora magatartási kódex hol érhető el.

5.5. Számla

A Szolgáltató  papíralapú számlát állít-e ki melyet átvételkor a helyszínen állít ki és ad át a szolgáltató.

Ha a Felhasználó egyes tételekről külön számlát szeretne kérni azt megteheti a helyszínen.

5.6. Fizetés

5.6.1. Bankkártyás fizetés online felületen keresztül a webshop oldalán.

5.6.2. Készpénzzel vagy Erzsébet Utalvánnyal a helyszínen

        5.6.3.  SZÉP kártyával a helyszínen ( OTP és K&H)

5.7. Átvételi lehetőséges, Szállítás

5.7.1. Személyes átvétel

A megrendelt termékeket személyesen lehet átvenni a szolgáltató által működtetett kávéházban.

(Budapest 1094. Ferenc tér 11.  Piazza di Francesco )

A termékket 72 órával a legkorábbi átvételi idő előtt meg kell rendelni . Kizárólag előrendelésre van lehetőség áruházunkban.

 

6. Elállási jog

6.1. Elállási jog gyakorlásának menete

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban Fogyasztó).

A terméknek, több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztót a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból a Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló e-mailhez mellékelt elállási nyilatkozat - mintát is. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

6.2. A Fogyasztót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog

Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

Olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Szolgáltató által nem befolyásolható, a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ.

Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak.

Romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében.

Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

Olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

Olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a Szolgáltató által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor.

Olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a Szolgáltató a Fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a Felhasználót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából.

Lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta.

Hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével.

Nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében.

Lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki.

A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát.

7. Szavatosság

7.1. Kellékszavatosság

A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

Fogyasztói szerződés esetén a Fogyasztónak minősülő Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Felhasználó érvényesíteni már nem tudja.

Nem a Fogyasztóval kötött szerződés esetén a Felhasználó az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Használt termékek esetén ez a határidő X év/hónap, de legfeljebb egy év.

A Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról a Felhasználó egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő (2) hónapon belül közölni.

A Felhasználó közvetlenül a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítést (vagyis a kiszállítást, átvételt követő) követő hat hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. A Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján a Szolgáltató nem köteles a Felhasználó kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka, a termék nem rendeltetésszerű használatának következménye. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén a Felhasználónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

7.2. Termékszavatosság

Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a Fogyasztónak minősülő a Felhasználó – választása szerint – az 7.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két (2) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

A Felhasználó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.

7.3. Jótállás

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a termék a Fogyasztónak történő átadásának a napja vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja.

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Ugyanazon hiba miatt a Felhasználó kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Felhasználó a jótállásból fakadó jogok az 7.1. és a 7.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

7.4. Szavatossági, jótállási igények érvényesítése

A szavatossági igényeit a Felhasználó az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti:

Név: [Piazza DF Kft]

Levelezési cím: [1094 Budapest, Ferenc tér 11.]

Telefonszám: [06-1-2161159]

E-mail cím: [cafefrancesco@gmail.com]

8. Jogérvényesítési lehetőségek

8.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név: [Piazza D.F.Kft - Piazza di Francesco kávéház]

Levelezési cím: [Budapest, 1094 Ferenc tér 11.]

Telefonszám: [06-1-2161159]

E-mail cím: [cafefrancesco@gmail.com]

A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt - vesz fel.

A Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.

A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

8.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

  • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
  • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése (a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testület elérhetőségeit fel kell tüntetni),
  • Bírósági eljárás kezdeményezése,
9. Egyéb

9.1. ÁSZF, árak módosítása

A Szolgáltató jelen ÁSZFet, a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

9.2. Technikai korlátok

A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

9.3. Adatvédelmi szabályzat

A szolgáltató adatvédelmi szabályzata a következő címen érhető el: [feltöltés alatt.]

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje:2014.06.01.

Francesco Tortawebshop Adatkezelési Tájéloztatója


Adatvédelmi tájékoztató

A www.tortawebshop.hu weboldal üzemeltetője: Piazza DF KFT:

Székhely/telephely: 1094 Budapest Ferenc tér 11.

Üzlet/átvevőhely címe: 1094 Budapest, Ferenc tér 11.

Szolgáltató/adatkezelő: Unas online kft.


1. Bevezetés
UNAS Online Kft. [Székhely: H-9400 Sopron, Major köz 2. I/15, Adószám:
14114113-2-08] (továbbiakban: szolgáltató, adatkezelő), mint
adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény
tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával
kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos
jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az unas.hu címen elérhető szolgáltatásokkal, a shophunter.eu webáruház
összehasonlító honlappal, a webaruhazmotor.hu szolgáltató bloggal,
valamint a mercado.hu és unasplaza.hu online kereskedelmi portálokkal
kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők
az alábbi címen:
https://unas.hu/adatvedelmi_szabalyzat

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori
megváltoztatására. Az esetleges változásokról kellő időben értesíti az
ügyfeleket. Amennyiben az érintetteknek olyan kérdése lenne, mely
jelen közlemény alapján nem egyértelmű, az adatkezelő elérhetőségein
teheti fel kérdéseit, ahol adatkezelő munkatársai azt legjobb tudásuk
szerint megválaszolják. Az adatkezelő bár elkötelezett a
szolgáltatások minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a
rendszer használatából eredő esetleges károkért felelősséget nem
vállal. Az adatkezelő elkötelezett partnerei és felhasználói személyes
adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs
önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az adatkezelő a
személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan
biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok
biztonságát garantálja.

Az adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja
azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel
szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban
vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.
2. Definíciók
2.1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján
azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható
természetes személy;
2.2. személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy
azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható
adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A
személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét,
amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen
akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve -
név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai,
mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző
tényező alapján azonosítani lehet;
2.3. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott
kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel
félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok -
teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
2.4. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes
adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését,
illetve a kezelt adatok törlését kéri;
2.5. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok
kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a
felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja,
vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
2.6. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon
végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például
gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala,
összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és
megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának
megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy
képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas
fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép)
rögzítése is;
2.7. adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy
számára hozzáférhetővé teszik;
2.8. nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
2.9. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a
helyreállításuk többé nem lehetséges;
2.10. adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének,
nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának,
megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy
összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott
időre történő lehetetlenné tétele;
2.11. adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó
adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
2.12. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó
technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához
alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
2.13. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelő
megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;
2.14. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem
azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
2.15. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
2.16. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági
Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam,
amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az
Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam
között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági
Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos
jogállást élvez;
2.17. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;
2.18. Infotv.: az információs önrendelkezési jogról és
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.
3. Az adatkezelő adatai, elérhetősége
Név: UNAS Online Kft.
Székhely: H-9400 Sopron, Major köz 2. I/15
Adószám: 14114113-2-08
Cégjegyzékszám: 08-09-015594
Bejegyző bíróság: Győri Törvényszék Cégbírósága
Cégbejegyzés kelte: 2007.11.29.
E-mail: unas@unas.hu
4. Alapelvek az adatkezelés során
Személyes adat akkor kezelhető, ha

    ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
    azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban
meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli.


Az Infotv. 6. § (3) bekezdése alapján a 16. életévét betöltött kiskorú
érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez
törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem
szükséges. Egyébként cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes
kiskorú személy hozzájárulásához nem szükséges törvényes
képviselőjének hozzájárulása, ugyanis a nyilatkozat a mindennapi
életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb
megfontolást nem igényel (Ptk. 12/C § (2) bekezdés).

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és
kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden
szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Törvény, vagy törvényi felhatalmazáson alapuló önkormányzati rendelet
által elrendelteken felül személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson
alapuló beleegyezéssel kezelhető. Személyes adat akkor is kezelhető,
ha az adatkezelés a már felvett személyes adat vonatkozásában megfelel
az Infotv. 6.§ (5) bekezdésének a) vagy b) pontjaiban foglaltaknak.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az érintettet - egyértelműen, közérthetően és részletesen -
tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről,
így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az
adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az
adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az
adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett
adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

    felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
    pontosak, teljesek és ha szükséges, időszerűek;
    tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás
céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.


Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító
jel alkalmazása tilos.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző
adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz
hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés
feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból - az
adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül - harmadik
országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor
továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt
törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok
kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok
megfelelő szintű védelme. Az Európai Gazdasági Térség tagállamaiba
irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyarország
területén belüli adattovábbításra kerülne sor.
5. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama
A szolgáltatásokon belül, az érintettel kapcsolatos minden személyes
adat kezelése önkéntes hozzájáruláson vagy törvényi felhatalmazáson
alapul. Amennyiben az adatokat megadó személy nem saját személyes
adatait adja meg, az adatokat megadó személy kötelessége az érintett
hozzájárulásának beszerzése.

5.1. A honlapok látogatóinak adatai
Az adatkezelő az általa üzemeltetett honlapok látogatása során
rögzítheti a felhasználók IP címét, a látogatás időpontját és a
megtekintett oldal címét - technikai okból, valamint a felhasználói
szokásokra vonatkozó statisztikák készítése céljából. Az adatokat a
szerver a megtekintésről számítva egy évig tárolja.

A honlapok látogatottsági és egyéb statisztikai adatainak független
mérését külső szolgáltatók segítik. Az adatkezelő tud a mérési adatok
kezeléséről részletes felvilágosítást nyújtani, elérhetősége:
http://www.google.com/analytics/

A szolgáltató, technikai közreműködőként biztosíthatja, hogy a
honlapok látogatása során a szolgáltatóval együttműködő harmadik
személyek, cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban
már látogatást tett a szolgáltató honlapján és ez alapján hirdetést
jeleníthetnek meg a felhasználónak.

A honlapok külső hivatkozásokat is tartalmazhatnak, a hivatkozások
szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt
felhasználói adatokat képesek gyűjteni, részletes tájékoztatást az
adatkezelésről ezen szolgáltatók, mint adatkezelők tudnak biztosítani.

Az esetlegesen a felhasználó böngészőjében rögzített cookie-kat a
felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja
böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. Ezen túlmenően a
felhasználók a Google Inc által rögzített cookie-k használatát is
letilthatják, amennyiben felkeresik a Google hirdetési beállítások
kezelőjét és követik az ott található utasításokat.

5.2. Ügyfél regisztráció, megrendelés
A szolgáltató szolgáltatásainak megrendelésére regisztrációt
követően vagy anélkül is  van lehetőség. Az adatkezelés célja a megrendelések
teljesítése, a szolgáltatások biztosítása, kapcsolattartás az
ügyféllel, a megrendelésből eredő szerződéses kötelezettségek
teljesítése és jogok gyakorlása, számviteli kötelezettség teljesítése,
valamint hírlevél és tájékoztató levél küldése. A regisztráció
alkalmával bekért személyes adatok a következők: felhasználónév,
jelszó, név, cím, telefonszám, e-mail cím. Az ügyfél a megrendelés
leadása során önkéntes hozzájárulását adja az adatkezeléshez. Az
adatkezelése az ügyfél által megrendelt összes megrendelt szolgáltatás
felmondásával megszűnik. Az ügyfél a felmondását és az adatai
módosítását a szolgáltató által biztosított ügyfél felületen,
e-mailben, vagy postai úton az adatkezelő székhelyén jelezheti. A
szolgáltató az adatokat törléskor 10 évre külön adatállományban
archiválja. Ezen adatokat ügyfél törlési igényének visszavonása esetén
használja fel az ügyfél önkéntes beleegyezése esetén. Az archivált
adatok törlését az ügyfél az adatkezelő elérhetőségein jelezheti. A
számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
169. § (2) bekezdése alapján az adatkezelő 8 évig őrzi meg.

5.3. Vásárló regisztráció, megrendelés
Az 1. pontban jelzett online kereskedelmi portálokon vásárlók
termékeket rendelhetnek meg a szolgáltató ügyfeleitől. A vásárlást
követően a terméket biztosító, a szolgáltatóval szerződéses
jogviszonyban álló kereskedő ügyfél kapja meg az adatkezelő
informatikai rendszerétől a rendelés teljesítéséhez elengedhetetlenül
szükséges adatokat: név, számlázási és szállítási cím, e-mail cím,
telefonszám. A vásárlónak a vásárlás során lehetősége van önkéntes
hozzájárulását adni a hírlevelek fogadására, az adatkezelő ezen
adatokat kizárólag hírlevél küldésre használja fel, részletek az 5.5
pontban. Adatkezelő a regisztrált adatokat 3 évig, a megrendelés
adatait 5 évig tárolja. Az adatok törlését a vásárló az adatkezelő
elérhetőségein kérheti.

5.4. Ügyfelek által gyűjtött adatok
A szolgáltató szolgáltatásait igénybe vevő ügyfelek honlapjain, és
webáruházaiban gyűjtött adatok tekintetében a szolgáltató
adatfeldolgozónak minősül, adatkezelést ebben a tekintetben nem végez.
Az így kezelt személyes adatok köréről, a kezelésének céljáról,
jogcíméről és időtartalmáról az ügyfél, mint adatkezelő tud
felvilágosítást adni, ezen adatok adatkezelésével kapcsolatban az
ügyfél tartozik kizárólagos felelősséggel.

5.5. Hírlevél
Az adatkezelés célja e-mail alapú hírlével küldése az érdeklődők
részére, tájékoztatás az aktuális információkról, szolgáltatásokról.
Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása és a
gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése. A
kezelt adatok köre: név, e-mail cím. Az adatkezelés időtartama a
hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig tart. Az érintett a nyilatkozat
visszavonását a kiküldött hírlevélben szereplő linkre klikkelve, vagy
az adatkezelő székhelyére postai úton megküldött levélben
kezdeményezheti.

5.6. Ügyfélszolgálat
A szolgáltató az ügyfelek részére ügyfélszolgálatot biztosít. A
beérkező leveleket, e-maileket, online beszélgetéseket minden
önkéntesen megadott adattal együtt a szolgáltató rögzíti, maximum 5
évig tárolja, és ezeket a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban
használja fel.

5.7. Naplók
Az ügyfelek és vásárlók online felületen végzett tevékenységéről
elektronikus napló készül. A naplóban rögzítésre kerül a felhasználó
IP címe, felhasználóneve, tevékenység időpontja, ezen adatokat 1 hónap
után törlődnek. Az adatokat a szolgáltató rendszerében hibák
felderítésére, vitás kérdések tisztázására, visszaélések bizonyítására
használja fel.

5.8. Egyéb adatkezelés
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor
adunk tájékoztatást. A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a
szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi
hatóság illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek
tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok
rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt. Az
adatkezelő a hatóságok részére, jogszerű megkeresésüket teljesítve -
amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte -
személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
6. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága
Az adatkezelő számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési
eszközei a székhelyén, illetve a DataLand szerverteremben (1132
Budapest, Victor Hugo u. 11-15) kerültek elhelyezésre.

Az adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása
során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és
üzemelteti, hogy a kezelt adat:

    az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
    hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
    változatlansága igazolható (adatintegritás);
    a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.


Az adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel
gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az
adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi
szintet nyújt.

Az adatkezelő az adatkezelés során megőrzi

    a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen
hozzá, aki erre jogosult;
    a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás
módszerének a pontosságát és teljességét;
    a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult
használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt
információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos
eszközök.


Az adatkezelő informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a
számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz
és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a
szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a
biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal
gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított
elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.)
függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben,
amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az
információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen
fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható
óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden
biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson
minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül
lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának
ellenőrzését is.
7. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás
Az adatokat elsődlegesen az adatkezelő illetve adatkezelő belső
munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé,
harmadik személyek részére nem adják át.

A megrendelések teljesítése, a szolgáltatások működésének biztosítása,
az elszámolás rendezése körében adatkezelő adatfeldolgozót vehet
igénybe. Az adatkezelő az ilyen külső szereplők adatkezelési
gyakorlatáért nem felelős.

Az adatkezelő az online kereskedelmi portálokon regisztráló, rendelést
leadó vásárlók adatait kizárólag 5.3. pont alapján továbbítja a
kereskedők felé.

Az ügyfelekkel kapcsolatban az adatkezelő az alábbi cégeknek továbbít
adatokat, az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Név     Cím     Tevékenység
Prajczer Bt.    H-9400 Sopron, Margitbányai u. 33.      könyvelés
Magyar Posta Zrt.       H-1138 Budapest XIII, Dunavirág út 2-6., 2. torony,
földszint 8.    kézbesítés
Internet Szolgáltatók Tanácsa   H-1132 Budapest, Victor Hugo u.
18-22.  domain regisztráció
P.D.R. Solutions FZC    F-20, Business center 1, Business Park, RAK Free
Trade Zone, P. O. Box 16113, Ras Al Khaimah - 16113, Ras al-Khaimah,
United Arab Emirates    domain regisztráció
8. Jogorvoslati lehetőségek
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről,
valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a
jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését a
regisztrációnál jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján.

Az érintett kérelmére az adatkezelő, mint adatkezelő tájékoztatást ad
az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által
feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és
milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a
kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb
azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a
tájékoztatást. A hangfelvételt az érintett kifejezett írásbeli
kérésére az adatkezelő az írásbeli kérésben megadott e-mail címre
küldi meg, 30 napon belül; az adatkezelő által alkalmazott
formátumban, az utólagos módosítástól védett formátumban. A
tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos
területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem
nyújtott be. Egyéb esetekben az adatkezelő költségtérítést állapít
meg, és a tájékoztatást a költségtérítés megfizetését követően
biztosítja.

Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az
érintett a 4.3 pont alapján azt kéri, az adatkezelés célja megszűnt,
vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,
azt a bíróság vagy az adatvédelmi hatóság elrendelte.

Az adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá
mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára
továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára
való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

    a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő
vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez
szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
    a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen
üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára
történik;
    a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.


Az adatkezelő - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a
tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül,
de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a
kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az
adatkezelő az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és
adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a
tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről
értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes
adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a
tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért
egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül -
bírósághoz fordulhat.

Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést
törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő
részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a
bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen
bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a
technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott
kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az
adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell
megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy
súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Amennyiben a felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez a
regisztráció során harmadik személy adatait adta meg vagy a honlapok
használata során bármilyen módon kárt okozott, az adatkezelő jogosult
a felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. Az adatkezelő
ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró
hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása
céljából.

Adatkezelést érintő panasszal a bíróságnál, illetve a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834
Telefon: +36-1/391-1400
Telefax: +36-1/391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

FIGYELEM!  

Tortáinkat kizárólag előrendelésre értékesítjük, ami azt jelenti, hogy termékeink a vásárló által megjelölt átvételi napon frissen készülnek el.  A vásárló által megjelölt átvételi napon személyesen vehető át a termék üzletünkben. Kérjük, a megrendelés elküldésekor írja meg nekünk a kívánt átvételi dátumot! Minimálisan 72 óra ( 3 nap) a rendelés leadási határidő.

Későbbi időpontra is nyugodtan leadhatja előrendelését.

 

Az UnasShop System áruházainak felépítése kényelmes és gyors tájékozódási lehetőséget biztosít a vásárlók számára. A menüpontok segítségével könnyedén navigálhat az áruházban.

Az áruházban található termékek között a "Termékek" menüpont segítségével böngészhet. Először az áruházban található kategóriákat láthatja. Ha olyan kategóriába lép, ahol termékek találhatók, akkor ott megtekintheti a termékek rövid leírását, árát, egyéb választható tulajdonságait, stb... A kosár jelre kattintva a terméket a kosárba helyezheti. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek felett és alatt lévő számok segítségével lapozhat.

Az "Akciós termékek" kategóriában az áruházban kapható összes akciós termék megtalálható. Minden terméknél külön-külön szerepel az akció kezdeti és lejárati dátuma, vagy a kezdeti dátum és a "készlet erejéig" megjelölés. A "Többet olcsóbban" menüpont alatt találja azokat a termékeket, amelyekre az áruház több darab rendelése esetén mennyiségi kedvezményt biztosít. Az "Újdonságok" menüpontban találhatók a webáruház kínálatában újonnan megjelenő termékek.

Ha bővebb információt szeretne kapni egy termékről, akkor kattintson a termék képére vagy nevére. Ekkor a "Termék részletek" oldalra jut el, ahol a részletesebb információkat talál az adott termékről.

Az áruházban lehetősége van keresésre is. Egyszerű keresés esetén csak a kereső szót kell megadnia, és ha valamely termék megfelel ennek, akkor a rendszer megjeleníti. Összetett kereséshez kattintson a "Részletes keresés" menüpontra, majd itt a kereső szó mellett megadhatja, hogy melyik kategóriában és a termék mely tulajdonságában kíván keresni. A keresés eredményeképpen a termékek ugyan úgy jelennek meg, mint a "Termékek" menüpont esetén. Ugyan úgy lehetőség van lapozásra és a termék részletes tulajdonságainak megtekintésére is.

Az "Információk" menüpont alatt találja az áruházat érintő minden fontosabb infomációt, mint pl. az áruház elérhetőségeit, a szállítási és fizetési lehetőségeket, az áruházi kedvezményeket, illetve e-mailt is írhat az áruház üzemeltetőjének.

A kosár tartalmát a "Kosár" menüpont segítségével is ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. Lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is, ehhez kattintson a "Kosár ürítése" gombra. Ha a megrendelés mellett dönt, akkor kattintson a "Megrendelés" gombra.

A megrendelés elküldése előtt Önnek be kell lépnie a rendszerbe. Ezt csak akkor tudja megtenni, ha regisztrálja magát az áruházba. A regisztrációt a "Regisztráció" menüpont alatt találja. Itt a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatokat kell megadnia. A regisztrálót az e-mail cím azonosítja, azaz minden e-mail címet csak egyszer lehet a rendszerben regisztrálni. A regisztráció semmilyen kötelezettséggel nem jár!

Ha Ön regisztrált vásárló, de elfelejtette jelszavát, használja a jelszó emlékeztetőt. Ha itt megadja a regisztrált e-mail címét, akkor a jelszavát e-mailben elküldjük Önnek.

Belépést a "Vásárló Belépés" ablak segítségével végezheti el. Itt adja meg regisztrált e-mail címét és jelszavát, majd nyomja meg a belép gombot. Ha sikeres a belépés, akkor ebben az ablakban megjelenik az Ön regisztrált e-mail címe és a kilépés gomb, mely segítségével elhagyhatja az áruházat. Belépés után megjelenik egy "Adatok módosítása" menüpont, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani.

Ha a kosár oldalon a megrendelés gombra klikkel és be van lépve, akkor eljut a "Fizetési, Szállítási és Egyéb lehetőségek" oldalra, ahol ki kell választania az Önnek legmegfelelőbb fizetési és szállítási módot. Ha Önnek van pénze a virtuális számláján, vagy rendelkezik kupon vagy promóciós kóddal, akkor ezt felhasználhatja a megrendelés összegének csökkentésére. Ha elkészült nyomja meg a tovább gombot. Ekkor megjelenik az Ön megrendelésének összes adata, melyet ellenőriznie kell. Ha mindent rendben talál, akkor a "Megrendel" gombot megnyomva véglegesítheti a megrendelését. Ha bankkártyás fizetési módot választott a megrendelése során, akkor a véglegesítés után a "Fizetés" gombra kattintva ki tudja egyenlíteni rendelése végösszegét. Ha mégsem kíván élni a bankkártyás fizetés lehetőségével, akkor kattintson a "Más fizetési mód" gombra.

A megrendelésének állapotát a megrendelés lezárásáig figyelemmel kísérheti a "Személyes oldalak" menüpont segítségével. Itt megtalálhatja az összes eddigi megrendelésének a számát és összegét, amit az adott áruházban elküldött. Minden megrendelés egy egyedi megrendelés számmal azonosítható, amire rákattintva lehetősége van megtekinteni a megrendelés részletes adatait. Itt több lehetőség közül is választhat: kinyomtathatja megrendelését, feltöltheti kosarát a megrendelésben szereplő adatokkal, valamint bankkártyás fizetés esetén kifizetheti a számlát, illetve más fizetési módot is választhat. Ha rendelkezik az áruházban bármilyen kedvezménnyel, akkor azt is itt tudja megtekinteni a "Kedvezmények" fülre kattintva.

Felhívjuk kedves megrendelőink figyelmét, hogy a képek illusztrációk. A kész torták dekorációja eltérhet a képen látottaktól.

Az adott áru megrendelésének időpontja az az időpont, amikor megrendelését az áruházon keresztül eljuttatja a kereskedőhöz. Megrendelése általában akkor lép életbe, ha online megrendelését e-mail-ben vagy telefonon is visszaigazolják. Az áruházi rendszer által küldött automata visszaigazolás nem egyenértékű a fent említett visszaigazolással. A visszaigazolás pontos formája és határideje az adott forgalmazótól függ. Amennyiben az adott termék oldalán, vagy a honlap egyéb részében nem szerepel külön a szállítási határidő, akkor azt is a visszaigazolásban jelzi a kereskedő. Az "Információk" menüpontban megtalálja a forgalmazó elérhetőségi adatait. Ezen elérhetőségeken jelezheti szavatossági igényét, egyéb kifogását, vagy kérhet információt valamely termékről vagy megrendelésről. A kereskedő és a vásárló között létrejött elektronikus szerződés nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra, és későbbiekben papír alapon nem hozzáférhető. Az elektronikus szerződésben, illetve a megkötés és a későbbi kapcsolattartás során használt nyelv a magyar. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért semmilyen felelősséget nem vállalunk! A termékoldalakon található termék leírások csak tájékoztató jellegűek, nem minden esetben tartalmaznak az adott termékről minden információt. A hivatalos termékleírásért kérjük látogasson el a termék gyártójának weboldalára.

A torták szavatossági ideje a gyártástól számított 72 óra-

A termék tárolása 0-+5 celsius fokon hűtve történik.

A tortákat zárt dobozban adjuk át , az otthoni  tárolás is hűtőszekrényben  zárt dobozban történjen.

A nem megfelelő, helytelen  otthoni tárolásért  és az ebből eredő minőségromlásért felelősséget nem vállalunk.

 

Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban, a 151/2003. (IX. 22.) korm. rendeletben, a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben és a 72/2005. (IV. 21.) korm. rendeletben foglaltak az irányadók.
Jótállás csak tartós használati cikkekre, például mosógépre, számítógépre, tévére vonatkozik. A vevőnek jogában áll reklamálni, ha hibás a termék. Ilyen esetben haladéktalanul jelezze kifogását WebShopunk felé. Szavatosság időtartama 6 (hat) hónap. Szavatossági igény érvényesítésére 2 (két) év áll a vevő rendelkezésére. Szavatossági igény estén a vevő kérheti a termék javítását, cseréjét, vagy a vételár csökkentését. A nem rendeltetésszerű használatból eredő hibák esetén a szavatossági igény nem érvényesíthető. A szavatossági igény leértékelt áru esetén is érvényesíthető, ilyenkor is lehet minőségi kifogással élni, amennyiben a kereskedő nem jelölte meg a leértékelés okát.
Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat, rendeleteket IDE KLIKKELVE tekintheti meg.

Általános jogi közlemény
A jelen adatvédelmi nyilatkozat (továbbiakban: nyilatkozat) tartalmazza a webáruházban megvásárolható termékekkel összefüggő
megrendelések teljesítése, szolgáltatások nyújtása és a hírlevelek kiküldése keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó
szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen
Nyilatkozat feltételeit, amely folyamatosan elérhető a webáruház oldalán. A webáruház üzemeltetője fenntartja magának a jogot jelen
közlemény bármikori megváltoztatására. Az üzemeltető magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Amennyiben
látogatónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük írja meg nekünk és kollégánk megválaszolja
kérdését. Az üzemeletető elkötelezett a webáruház szolgáltatás minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a szolgáltatás
használatából eredő esetleges károkért azonban semmilyen felelősséget nem vállal.

Adatkezelési alapelvek
Az üzemeltető számára alapvető cél a látogatók személyes adatainak védelme, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs
önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az üzemeltető látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági,
technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az alábbiakban ismertetjük adatkezelési alapelveinket, bemutatjuk
azokat az elvárásokat, melyeket az üzemeltető saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart. Az üzemeltető
adatvédelmi koncepciója a tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatás használatának
minden fázisában törekszik. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal. A
webáruházban adatkezelést az üzemeltető végez, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes és kifejezett
hozzájárulása alapján. A megrendelés elküldésével a személyes adatok kiszállító cég irányába történő továbbításához a vásárló kifejezetten
hozzájárul. A felhasználókról gyűjtött személyes adatokból készült statisztikákat harmadik fél részére kizárólag az adatközlő személyére
vonatkozó információtól megfosztva továbbít. Az így továbbított adatból semmilyen eljárással nem reprodukálható az adatközlő valamely
személyes adata. A webáruházban gyűjtött személyes adatokat más forrásból származó adatokkal az adatkezelő nem kapcsolja össze.
Harmadik országba (külföldre) az üzemeltető felhasználói adatokat nem továbbít. A felhasználók adataiból az általános statisztikai módszerekkel
készített kimutatásokat, elemzéseket az üzemeltető korlátlan ideig megőriz. Ezen adatokból nem lehet az érintettre vonatkozó következtetést
levonni. A webáruház oldalán az üzemeltető különleges adatot (a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai
véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra,
a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat) nem gyűjt felhasználóiról. A webáruház látogatói
a szolgáltatást önkéntesen használják. Tudomásul veszik, hogy a webáruházban a rendelés csak regisztráció után adható le. Amennyiben
törvényi felhatalmazás alapján az üzemeltető köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden feltétele adott,
úgy a kérésnek eleget tesz. Ezt a szolgáltatás látogatója és igénybevevője (felhasználó) tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem fog
emelni. Az üzemeltető az egyes felhasználók adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési tájékoztatási kérdéseit fogadja, és a lehető
leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül válaszol. A webáruházban előfordulhatnak linkek más, külső oldalakra. Az üzemeltető nem felelős
más weboldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. Jelen nyilatkozat csak az üzemeltető által működtetett webáruházra vonatkozik.

A honlap látogatók technikai jellegű adatainak rögzítése
A honlap látogatása során az áruházi rendszer rögzíti a felhasználók IP címét, melyből bizonyos esetekben következtetni lehet az érintett
személyre, ezen felül rögzíti az operációs rendszer, a böngésző típusát és a látogatott oldal címét. Az adatmentésnek elsősorban technikai
jellegű célja van, a rendszer folyamatos működéséhez elengedhetetlen. Az adatrögzítés további célja a felhasználói szokások elemzése,
látogatottsági statisztikák készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget. A naplóállományok elemzése során
felmerült adatokat más információval az üzemeltető nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

Vásárló regisztráció
Amennyiben a felhasználó vásárolni szeretne a webáruházban, úgy az első vásárlás alkalmával meg kell adni a vásárláshoz szükséges adatokat
is, így a vásárló számlázási és szállítási adatait, telefonszámát, e-mail címét, a kapcsolattartó nevét, valamint a későbbi belépéshez szükséges
jelszavát. A regisztráció során a vásárló jelezheti hírlevél igényét is. A hírlevél igénylés a vásárló által bármikor törölhető. A regisztrációt e-
mailben visszaigazolja a rendszer. A vásárló köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a vásárló
egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a vásárló adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből
eredő károkért, illetve hátrányokért az Adatkezelő felelősséget nem vállal. A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy
a szolgáltató technikai jellegű üzenetet küldjön számukra. A regisztrált adatokat az üzemeletető kérelemre törli a rendszerből. A törlési kérelem
biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a felhasználó e-mailben megerősíti, így elkerülhető, hogy valaki más
szándékosan vagy tévedésből mást töröljön a regisztrációs adatbázisból.

Hírlevél igénylés
Az áruházban a regisztráció mellett egyéb módon is igényelhető hírlevél. Amennyiben a látogató még nem regisztrált vásárló, akkor az oldalsó
Hírlevél boxban megadhatja e-mail címét, nevét, esetlegesen lakcímét. A feliratkozás gombra klikkelve elfogadja, hogy az üzemeltető hírlevelet
küldjön a részére. A hírlevél feliratkozás a felhasználó által bármikor törölhető.

Vélemény írása
Az egyes termékekkel kapcsolatos vélemények írásához, illetve egyéb fórumbejegyzés elküldéséhez nem mindig szükséges a regisztráció, ez
esetben a vásárlónak csak a nevét és az e-mail címét kell megadnia. A név, az e-mail cím és a termékekkel kapcsolatos vélemény nyilvánosságra
kerül, így csak abban az esetben írjon véleményt, amennyiben ezt elfogadja.

Kapcsolat, Jogorvoslat
Az üzemeltető adatait teljeskörűen megtalálja az "Információk" oldalon. Ha a vásárló úgy érzi, hogy az adatkezelő megsértette személyes adatai
védelméhez való jogát, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény szerint járhat el.
Webáruház készítés